PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
IR
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO


Patvirtinu
, jog esu informuotas, kad UAB „Sporto intelektas“ , kodas 305052299, buveinės adresas Panerių g. 35-1, Vilnius, sutarties dėl ledo ritulio žaidimo treniruotės su Skatemill įranga vykdymo tikslu tvarkys šiuos mano vaiko asmens duomenis: vardas, pavardė, lytis, treniruotės data, laikas, vaizdo įrašas, vaizdo įrašo analizės duomenys, komanda, kuriai priklauso. Taip pat patvirtinu, kad esu informuotas, jog UAB „Sporto intelektas“ tvarkys šiuos mano pateiktus mano ir (ar) mano vaiko asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

Treniruočių duomenys bus saugomi  60     mėnesius nuo mėnesio, kurį įvyko treniruotė, pabaigos. Paskyros duomenys bus saugomi 1 metus nuo sutarties galiojimo pabaigos. Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, interneto svetainės talpinimo paslaugų teikėjams).

Sutinku:

  • piršto atspaudo tvarkymo tikslu patekti į treniruočių erdvę (jei nesutinkate su biometrinių duomenų tvarkymu, Jūsų vaikui bus sudaryta galimybė patekti į treniruočių erdvę registruojantis su vartotojo vardu ir slaptažodžiu);
  • informacijos apie treniruotės rezultatus (vardo, pavardės, treniruotės datos ir laiko, bendro balo, taiklumo įvertinimo, smūgių ir taiklių smūgių skaičiaus) viešinimo interneto svetainėje 4hockey.org tikslu pateikti žaidėjų rezultatų palyginimą ir statistiką;
  • mano vaiko treniruotės metu padarytų nuotraukų viešinimo marketingo tikslu interneto svetainėje 4hockey.org


Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo. Jei sutikimas nebus atšauktas, asmens duomenys bus tvarkomi nurodytą terminą: 1) biometriniai duomenys (pirštų atspaudai) –
3 mėnesius nuo mėnesio, kurį įvyko paskutinė treniruotė, pabaigos; 2) informacija apie treniruotės rezultatus – 1 mėn. nuo mėnesio, kurį įvyko treniruotė, pabaigos; 3) treniruotės metu padarytos nuotraukos – 2 metus nuo kalendorinių metų, kuriais padaryta nuotrauka, pabaigos. Šis sutikimas bus saugomas visą asmens duomenų tvarkymo terminą ir 1 metus nuo jo pabaigos.

!!!

Turite teisę duoti arba atsisakyti duoti sutikimą, taip pat bet kada atšaukti duotą sutikimą nepatirdamas jokių neigiamų tiesioginių ar netiesioginių pasekmių, susijusių su tolimesniu sutarties vykdymu. Sutikimą galite atšaukti siųsdami elektroninį laišką adresu 4hockey.vilnius@gmail.com.

Esu informuotas apie (a) teisę susipažinti su UAB „Sporto intelektas“  tvarkomais mano vaiko ir mano asmens duomenimis; (b) teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis; (c) teisę ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą; (d) teisę nesutikti su duomenų tvarkymu; (e) teisę į duomenų perkeliamumą; (f) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.